Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2011

112 - O ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης


Ο αριθμός για τη ζωή και την ασφάλειά σας!

Μόλις 1 στους 4 Ευρωπαίους γνωρίζουν σχετικά με το 112. Εσείς;
-Καλείτε το 112 σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν βρίσκεστε.
-Καλείτε το 112 δωρεάν από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο καθώς και από τηλεφωνικό θάλαμο.
-Το 112 δεν αντικαθιστά τους εθνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης. Στις περισσότερες χώρες λειτουργεί παράλληλα με αυτούς, ενώ σε άλλες (Δανία, Φινλανδία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Σουηδία, Μάλτα, Ρουμανία) έχει οριστεί ως ο κύριος αριθμός έκτακτης ανάγκης.
Πότε να καλέσω το 112;...

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου χρειάζονται υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, πυροσβεστικής ή αστυνομίας, όπως:

• Τροχαίο ατύχημα
• Πυρκαγιά
• Διάρρηξη
Πότε να ΜΗΝ καλέσω το 112;
Το 112 δεν παρέχει γενικές πληροφορίες, π.χ. για την κυκλοφορία ή τον καιρό.
Προσοχή! Περιττές κλήσεις ενδέχεται να υπερφορτώσουν το σύστημα, παρεμποδίζοντας έτσι την παροχή βοήθειας σε εκείνους που πραγματικά τη χρειάζονται!
Χρειάζομαι βοήθεια και καλώ το 112. Ποιος θα μου απαντήσει;
Κατάλληλα εκπαιδευμένοι τηλεφωνητές που μιλούν σε διάφορες γλώσσες της Ε.Ε. απαντούν στην κλήση σας και, ανάλογα με τη χώρα, είτε την επεξεργάζονται απευθείας είτε τη διαβιβάζουν στην αρμόδια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης.

Πείτε τους το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας καθώς και τον αριθμό του τηλεφώνου σας! Αυτό εξυπηρετεί στην αποφυγή συγχύσεων σε περίπτωση που το ίδιο περιστατικό αναφερθεί από πολλά άτομα.

Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε να αναφέρετε την ακριβή τοποθεσία όπου βρίσκεστε, η υπηρεσία  έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει τη θέση σας σε χρονικό διάστημα λίγων λεπτών ή λίγων ωρών ανάλογα με το αν η κλήση σας πραγματοποιείται από σταθερό ή από κινητό τηλέφωνο.  Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία 112 θα βρείτε στις ακόλουθες διευθύνσεις:

http://eur-lex.europa.eu/pri/en/oj/dat/2002/l_108/l_10820020424en00510077.pdf

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991D0396:EN:HTML