Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3/16-2-11 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

Δείτε τα θέματα που συζητήθηκαν.....

 
Α/Α
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
1.                     
6.                     
Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Ομόφωνα περί χορήγησης προεγκρίσεων ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στους:
1.       Χιντζίδου Γεωργία του Ιωακείμ
2.       Πασχίτσα Φανή του Αποστόλου
3.         Ιωάννου Κων/νο του Θωμά
4.       Ράλλη Σπυρίδωνα του Θωμά
5.       Τοπαλίδη Ανέστη του Ελευθερίου, εκπρόσωπο της «Σάββας Ηλιάδης & Σία Ο.Ε.»
6.        Αμπατζόγλου Βασίλειο του Αριστομένη
7.        Τουγουντζόγλου Νικόλαο του Ιορδάνη
8.       Αραμπίδη Νοντάρι του Κυριάκου


2.                     
7.                     
Χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου λειτουργίας
Ομόφωνα περί χορήγησης αδειών λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου λειτουργίας στους:
1.                   «Αναστάσιος Λαλισσίδης & Υιοί  Ε.Ε.»
2.                   «Αδελφές Κασαπίδη Ο.Ε.»

3.                     
8.                     
1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ
Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Ομόφωνα περί χορήγησης προεγκρίσεων ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στους:
1)      Διαμαντή Κων/νο του Πέτρου
2)      Βαγενά Ευστράτιο του ΣωτηρίουΔράμα 17-2-2011
Η  γραμματέας 

Μυροφόρα Ψωμά