Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011

Απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών στην ερώτηση της Βουλευτού Χαράς Κεφαλίδου ως προς το αίτημα για απαλλαγή των αγροτών από την υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ

Σε μια εποχή εξαιρετικά δύσκολη για τον αγροτικό κόσμο της χώρα, η κα Κεφαλίδου αποδέχθηκε το αίτημα των κτηνοτρόφων Δράμας, που έχουν πραγματοποιήσει ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ζώντων ζώων τα προηγούμενα έτη, για την απαλλαγή τους από την υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ και κατέθεσε αναφορά προς τον Υπουργό Οικονομικών.


Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου, με βάσει το άρθρο 4 του ν. 3610/2007, υφίσταται δυνατότητα μείωσης των πρόσθετων φόρων κατά 50%, εφόσον οι οφειλόμενες δηλώσεις υποβληθούν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, μετά την επί αποδείξει επίδοση έγγραφης πρόσκλησης της αρμόδιας ΔΟΥ.

Μετά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, η ΔΟΥ είναι υποχρεωμένη να καταλογίσει το σύνολο των οφειλόμενων ποσών και των νόμιμων προσαυξήσεων εκδίδοντας τις ανάλογες διοικητικές πράξεις.

Παρατίθεται όλο το κείμενο της απάντησης του Υπουργείου.