Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

Νέα Προγράμματα Χορήγησης Δανείων σε Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει τα μέλη του ότι, ο Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Μιχ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε τρία νέα προγράμματα, σύμφωνα με τα οποία θα χορηγούνται δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις για επενδύσεις και επέκταση της δραστηριότητάς τους, με επιτόκια που ξεκινούν κάτω και από 3%.....
1ο Πρόγραμμα (Jeremie):
Ισχύει από 23.02.2011,  με συνολικό προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ, από τα οποία 60 εκατ. προέρχονται από το ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα 60 από τις τράπεζες Εθνική και Alpha Bank. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις με προσωπικό ως 50 άτομα, υπό ίδρυση ή νεοιδρυθείσες (δηλαδή να μην λειτουργούν περισσότερο από τρία χρόνια). Η περίοδος αποπληρωμής είναι 36 - 72 μήνες, θα συμπεριλαμβάνει και περίοδο χάριτος ενώ μειωμένες θα είναι και οι εξασφαλίσεις που θα ζητούν οι τράπεζες.
2ο Πρόγραμμα:
Έναρξη τον Απρίλιο 2011, με προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ και θα παρέχει δάνεια μέχρι 25.000 ευρώ σε πολύ μικρές επιχειρήσεις όλων των τομέων οικονομικής δραστηριότητας.
3ο Πρόγραμμα:
Αναμένεται εντός του 2011, με προϋπολογισμό 180 εκατ. ευρώ και θα παρέχει δάνεια μέχρι 500.000 ευρώ σε επιχειρήσεις με προσωπικό ως 250 άτομα για επενδύσεις στους τομείς πληροφορικής και επικοινωνιών ή σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς αυτούς για επενδύσεις στην ανάπτυξη και την καινοτομία.
Για το Επιμελητήριο Δράμας
Ο Πρόεδρος
Κυριάκος Μ. Χαρακίδης