Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

Εγκρίθηκε το έργο διευθέτησης του χειμάρρου Δοξάτου

Με απόφαση του γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης κ. Θύμιου Σώκου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου: «Διευθέτηση χειμάρρου Δοξάτου κατάντη της Ε.Ο Καβάλας- Δράμας» με φορέα υλοποίησης το Δήμο Δοξάτου της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.
Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στην αντιπλημμυρική προστασία του χειμάρρου Δοξάτου μέσω της διαμόρφωσης της κοίλης κοίτης με την κατασκευή αναχωμάτων εκατέρωθεν, της προστασίας της κοίτης με λιθορριπή και της προστασίας των πρανών με συρματόπλεκτα κιβώτια.....
Προβλέπεται να γίνει επίσης ο εγκιβωτισμός των αγωγών μεταφοράς λυμάτων, η κατασκευή καταβαθμού καθώς και η κατασκευή δύο δρόμων εκατέρωθεν της κοίτης για την εύκολη πρόσβαση των οχημάτων για τη συντήρηση του έργου.
Ακόμη, σκοπός του έργου είναι η διασφάλιση της νέας γέφυρας της οδικής παράκαμψης Δοξάτου που πρόκειται να κατασκευαστεί στα πλαίσια της βελτίωσης της Ε.Ο 12 Καβάλας- Δράμας, η προστασία του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Δοξάτου από πλημμυρικά φαινόμενα.
Το τμήμα του χειμάρρου που προτείνεται να διευθετηθεί έχει μήκος περίπου 1065 μέτρα, ξεκινά από την υφιστάμενη γέφυρα της Ε.Ο Καβάλας- Δράμας και καταλήγει στο σημείο κατασκευής της νέας γέφυρας της παραπάνω οδού.