Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

50% ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ

   Πενήντα τοις εκατό  μείωση των διδάκτρων του Ωδείου για τις τρίκτεκνες οικογένειες από το πρώτο παιδί  ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Δράμας Κυριάκος Χαρακίδης σε εκδήλωση του συλλόγου τριτέκνων οικογενειών που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Ωδείο της Δράμας το Σάββατο. 12 Μαρτίου. 
   Οι θετικές για τις τρίτεκνες οικογένειες ανακοινώσεις όμως,  δεν περιορίστηκαν εκεί. Ο Δήμαρχος Δράμας κ. Κυριάκος Χαρακίδης ανακοίνωσε επίσης  ότι θα υπάρξει μείωση κατά 50% στα τροφεία των παιδικών σταθμών και αντίστοιχη μείωση για τα δίδακτρα του κέντρου νεότητας του Δήμου της Δράμας .από το πρώτο παιδί. Σημειώνεται ότι....
για τις πολύτεκνες οικογένειες υπάρχουν ήδη ευεργετικές διατάξεις σε ότι αφορά το κόστος των διδάκτρων ή των τροφείων  στις παραπάνω δομές.
   Η υιοθέτηση  ευεργετικών μέτρων και για τις τρίτεκνες οικογένειες, αποτελεί ελάχιστη κίνηση αναγνώρισης της προσφοράς  τους στο κοινωνικό σύνολο και  στην αντιμετώπιση του Δημογραφικού προβλήματος. Από την άλλη πλευρά  καταδεικνύει και την προτεραιότητα που έχει θέσει ο Δήμος της Δράμας  σε ότι αφορά την κοινωνική του ευθύνη στην τοπική κοινωνία

                            
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ